Sarpsborg Seniorakademi

13. september-2023. Halvor Tjønn.

Tema: Det begynte med vikingene – Russlands og Ukrainas tidlige historie. 

Halvor Tjønn er en kjent og populær foredragsholder for Sarpsborg seniorakademi. 20 april 2022 var tema for foredraget Demokrati i Russland, hvorfor det aldri ble virkelighet. Denne gangen er tema «Det begynte med vikingene – Russlands og Ukrainas tidlige historie. «. Et tema Tjønn også har skrevet en bok om. Halvor Tjønn arbeidet som utenriksmedarbeider i Stavanger Aftenblad fra 1981 til 1986. Fra 1986 til 2014 var han utenriksmedarbeider i Aftenposten og arbeidet i tre ulike perioder som avisens korrespondent i Moskva. Tjønn tok hovedfag i historie i 1981. I den populær-historiske bokserien Sagakongene har han skrevet biografier om kongene Harald Hardråde og Olav Tryggvasson. I 2006 skrev han en bok om vikingenes Russland. Høsten 2015 utgav Tjønn boken Russland blir til, en populær-historisk framstilling av Russlands historie fra vikingtid og fram til og med Ivan den grusommes regime.