Sarpsborg Seniorakademi

3.mai 2023 – Espen Rostrup Nakstad

Espen Rostrup Nakstad

Krisehåndtering – Hva lærte vi av pandemien ?

Espen Rostrup Nakstad er lege, jurist, forfatter og er assisterende direktør i Helsedirektoratet. Som jusstudent var han engasjert i «European Law Students Association» der han deltok i forberedelsene til opprettelsen av «Den internasjonale straffedomstolen» som ble etablert 2020. Nakstad har medisinsk doktorgrad fra UIO og er spesialist i indremedisin og strategisk planlegging for internasjonale organisasjoner. Til vanlig arbeider han som overlege og forsker ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, der han leder CBRNE. Han har vært sentral i utarbeidelsen av faglige retningslinjer på helseberedskapsområdet CBRNE-senteret og representert spesialisthelsetjenesten blant annet i Oslo politidistrikts lokale redningsledelse. Nakstad mottok i 2020 HR Norges lederpris, og ble kåret til Årets navn av Dagbladet og VG samt til Årets Osloborger av Aftenposten. Han har også skrevet boken: Kode rød: Kampen for det vakre, om koronaperioden. Anbefales!!
For den norske befolkning ble Nakstad under corona-epidemien selve symbolet på kunnskap, kommunikasjon, fellesskap og trygghet.