Sarpsborg Seniorakademi

22.mars 2023 – Innvandring og moderne velferdsstater – et urolig forhold.

Grete Brochmann

Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun er kjent for sin forskning på migrasjon, og er også kjent for å ha ledet de to Brochmann-utvalgene som kartla langsiktige konsekvenser av innvandring på norsk velferd og økonomi.
Foredraget vil omhandle lange linjer i nyere norsk innvandringshistorie. Internasjonal migrasjon har blitt et samfunnsendrende fenomen i store deler av verden. Fra å ha vært et ganske marginalt tema i Norge fram til 1970-årene, berører det i dag de fleste samfunnsområder, ofte på kontroversielle og følelsesladete måter. Foredraget vil inneholde en oversikt over utviklingen i det norske innvandringsfeltet de siste tiårene, økonomisk, politisk og kulturelt.