Sarpsborg Seniorakademi

15. november 2023. Ulikhet -den nordiske modellens vekst og fall?

Kalle Moene er en norsk økonom og professor ved Økonomisk Institutt ved UIO. Hans viktigste arbeidsfelt har vært fordelingsspørsmål og sammenlikning av økonomiske institusjoner, særlig i arbeidsmarkedet. Han er kjent som en original tenker med en spiss penn. Moene leder et forskningsarbeid som skal analysere sammenhengene mellom sosial organisering (særlig på arbeidsmarkedet), økonomisk utvikling og fordeling av velstanden.