Sarpsborg Seniorakademi

Sarpsborg Seniorakademi U3A

Følg oss på Facebook her og her
Sarpsborg Seniorakademi U3A hører til gruppen ” Universitetet for den tredje alder.” Målet er å bygge videre på vår livserfaring og gi inspirasjon og hjelp til videre personlig utvikling, til glede for oss selv og for det samfunnet vi er en del av.

Leder for Sarpsborg seniorakademi er Frode Cyril Hagen, telefon 908 66 397.
Sekretær er Øistein Brodal Telefon: 950 22 735. Alle henvendelser om medlemskap rettes til sekretær.
Kasserer er Berit Kjøge Næss. Telefon 917 62 247. Alle henvendelser om påmelding til turer og teater rettes til kasserer.
Foreningens bankkonto er: 1503 12 92198.   Vipps: 14527

Du kan nå alle styremedlemmer på: post@sarpsborgseniorakademi.no Dette gjelder også påmeldinger til turer og spørsmål om medlemskap. Vennligst send henvendelsene som e-mail eller som SMS-melding. Da vil dere få skriftlig bekreftelse på henvendelsen.

Medlemskap
Vi har pr. dato 463 medlemmer, og ønsker oss flere. Så dere kan bare reklamere for foreningen! Alle over 60 år kan bli medlem. Kontingenten er kr. 450,- pr. person/år. Kontingenten fastsettes på årsmøtet.
Faktura på medlemskontingent sendes ut etter årsmøtet.
Vi ber om at dere venter på mottatt faktura før innbetaling av kontingenten.  Den blir sendt på mail og inneholder KID-nummer som er viktig at blir brukt.
Vår formålsparagraf lyder som følger: «Seniorakademiet skal være et forum for utveksling av kunnskap og sosial kontakt. Seniorakademiet er nøytralt i religiøse og politiske spørsmål».
Foredragsmøtene
Foredragsmøtene holdes månedlig i Filadelfia’s lokaler (krysset Oskars gate/Oscar Pedersens vei).  Foredragsmøtene er alltid på onsdager og starter kl. 11:00. og har en varighet på ca. 1 time. Umiddelbart etter foredraget er det anledning til sosialt samvær med 2 snitter og kaffe for kr. 100,-, Ved endrede priser fra leverandør vil prisen endres deretter.
Sarpsborg seniorakademi har egen hjemmeside. Gå inn på https://sarpsborgseniorakademi.no/
Her finner du opplysninger om vedtekter, program, medlemskap, historikk og styresammensetning.
Du finner oss også på Facebook: https://www.facebook.com/groups/107071433639435 og
https://www.facebook.com/SarpsborgSeniorakademi

Hilsen styret, som består av: Frode Cyril Hagen, Berit Kjøge Næss,  Rolf Nesteng, Berit Garder,
Øistein Bodal Varamedlemmer: Anne Grete Westgaard og Torill Josefsen.