Sarpsborg Seniorakademi

22.februar 2023-Når konspirasjons-teorier og religiøs retorikk truer demokrati og velferd

Helge Simonnes er fast spaltist i Dagsavisen og har gitt ut flere bøker. Han var sjefsredaktør i Vårt Land (1991-2016) og har vært styreleder i Norsk Presseforbund. Han er en mye benyttet foredragsholder i skjæringspunktet mellom religion og politikk.
Den russisk-ortodokse kirke er en sterk støttespiller til Putin, bl. annet fordi han har gått så sterkt til felts mot vestlig påvirkning. Kirken støtter krigen fullt ut.
En tilsvarende verdikrig utspiller seg i USA. Mange kirkelige miljøer støttet sterkt opp om Trump. Velgergruppen «hvite evangeliske kristne» ble Trumps sterkeste støttespillere og mange deltok i stormingen av Capitol Hill.