Sarpsborg Seniorakademi

Sarpsborg Seniorakademi

12.02.1992 møttes Else Marie Anvik Eng, Lise Jacobsen, Annema Hagem, Ivar Roset, Johan Hammond Rosbach og Anborg Carlsen på Folkeuniversitetets kontor i Sarpsborg for å samtale om muligheten for å stifte et pensjonistakademi i Sarpsborg i samarbeid med Folkeuniversitetet, som var representert ved
daglig leder Sissel Dahlstrøm.
I løpet av våren og sommeren 1992 ble det holdt flere møter og et programutvalg bestående av E.M.A.Eng, Lise Jacobsen, Ivar Roset, J.H.Rosbach og Anborg Carlsen arrangerte de to første foredragsmøtene 14.10. og 18.11.1992. (Prof. Finn Erik Vinje: Hvilke ord er stygge og hvorfor. Prof. Steinar Skjeseth: Østfold i geologisk sammenheng.)
Samme høst ble det sendt ut «Et studietilbud til alle pensjonister» fra Pensjonistakademiet i Sarpsborg i samarbeid med Folkeuniversitetet:

IDEEN er ikke ny. Tanken om en forening for «læring i den tredje alder» (U3A) slo først rot i Frankrike. I dag fins det pensjonistuniversiteter/akademier i Frankrike, England, Tyskland, Polen, Sverige og Norge. I Oslo startet Pensjonistuniversitetet 1982, og idag er det pensjonistuniversiteter/akademier i Tønsberg, Larvik, Lillehammer, Gjøvik, Bærum og en rekke andre steder. Høsten 1992 starter vi i Sarpsborg.

HVA ER FORMÅLET? Pensjonistuniversiteetet/akademiet skal være et forum for utveksling av kunnskaper, for menneskelig kontakt, kursvirksomhet og studieringer. Det er et tilbud til alle pensjonister som ønsker inspirasjon og nye tanker. Vi har kalt dette et universitet/akademi. Men ingen må la seg skremme av dette. Vi vil ha vanlige foredrag, beregnet på alle. Møtene skal også ha en sosial funksjon – kaffekoppen blir viktig!

ORGANISERING – Det er medlemmene som administrerer og driver Pensjonistakademiet, i samarbeid med Folkeuniversitetet Sarpsborg. Interimstyret består av: Else Marie Eng, Ivar Roset, Lise Jakobsen, Johan  Hammond Rosbach og Anborg Carlsen.

AKTIVITETER – Vi starter med to foredrag i høst, og planen er klar for to til våren. Hvis det er interesse for det, blir det tilbud om studiesirkler og teaterturer.


The Place

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

Why do you need to choose The container as your coworking space?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Dedicated Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

24/7 Availability

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

high-end equipment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Some things you should know

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.