Sarpsborg Seniorakademi

Onsdag 17. april kl. 1100 – Turid Stubø Johnsen og Magnus Arnesen

En by i forvandling – hva kan vi vente oss?

Sarpsborg står foran så store endringer blant annet i sentrum, at det må kunne sies byen er i forvandling. Det foreligger planer/forslag om investeringer for 30 milliarder kroner de nærmeste 10 årene. Store sentrumsprosjekt er en del av det. Dette skal kombineres med betydelige utfordringer når det gjelder infrastruktur med jernbane- og veiutbygging. Vi skal over på mer grønn drift både privat og kommunalt og kommuneøkonomien er usikker. Hvordan skal dette takles, og hva kommer til å skje? Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen og ordfører Magnus Arnesen kommer for å si noe om framtidsutsiktene.